ID_CONTENT 8

Ongeacht de situatie van uw eigendom, wij nemen het beheer volledig in handen.

Trevi Beheer is een team dat zich toelegt op het dagelijks beheer van uw vastgoed en u helpt bij alle belangrijke stappen in de relatie met uw huurders. Wij doen meer dan enkel uw huurgelden innen, wij worden het enige aanspreekpunt van uw huurder en u hoeft zich geen zorgen meer te maken over het administratief of technisch beheer van uw goed (werkzaamheden, onderhoud, schadegevallen).

Stap 1

Uw huurder vinden

Visite d’un bien immobilier par un professionnel
 • Zoeken naar een kandidaat-huurder
 • Controle van de solvabiliteit
 • Opstelling van het huurcontract
 • Ondertekening van het huurcontract
 • Stelling van de bankgaranties
 • Plaatsbeschrijving bij intrek
 • Energieprestatie van de gebouwen (EPB)
 • Overhandiging van de sleutels
 • Registratie van het huurcontract
 • Installatie van de rookmelders
Contact avec un expert de l’immobilier
 • Relatie met de huurders
 • Opvolging van de werkzaamheden en onderhoudswerken
 • Dagelijkse opvolging van de inning van huurgelden en lasten
 • Verzekeringen en geschillen
 • Opvolging van de schadegevallen
 • Inning van de huurgelden
 • Boekhoudkundig beheer: lasten en huurgelden
 • Opvolging van het huurcontract
Clé d’une habitation à côté d’une maison miniature
 • Plaatsbeschrijving en huurschade
 • Vrijgave van de bankgarantie
 • Regeling van de lasten
 • Overname van de meters
 • Herschatting van de huurwaarde
 • Opnieuw te huur stellen van het goed

Trevi Beheer, een team dat het dagelijks beheer van uw vastgoedportfolio van u overneemt en u helpt bij elke stap in de relatie met uw huurders. Kom meer te weten in deze video:

Wie doet een beroep op onze diensten inzake rentmeesterschap?

Investeerder of eigenaar-verhuurder

Veel eigenaars houden zich liever niet bezig met de verplichtingen die samenhangen met het beheer van een vastgoedportfolio en vertrouwen het rentmeesterschap van hun eigendom(men) aan ons toe.

Expats

Veel mensen die voor internationale of Europese instellingen werken en voor enkele jaren een opdracht in het buitenland aanvaarden, vertrouwen hun vastgoedportfolio aan ons toe zodat wij dit kunnen verhuren en beheren terwijl zij in het buitenland verblijven.

Familiale patrimoniumvennootschap of mede-eigendom

We staan in voor het beheer van grote vastgoedpatrimoniums in handen van vennootschappen of in mede-eigendom. We behartigen de belangen van alle partijen in alle onafhankelijkheid en objectiviteit en kwaliteit en vakkundigheid staan daarbij altijd centraal.

Bevak

Diverse privé-instellingen of op NYSE Euronext genoteerde bedrijven hebben hun volledige vastgoedportfolio bij ons in beheer gegeven.

Afnemende basispakketten voor eigenaars van meerdere blokken

Drag